E-mail: td.solinar@gmail.com | Tel: 031 648 493 -- Predsednik, Gianfranco Giassi

 

  • Slovenščina
  • Italiano
  • English

Krajinski park

Krajinski park

Krajinski park Strunjan leži severno od lokalne ceste Izola- Piran, med Belvederjem nad Izolo na vzhodu in Strunjanskimi solinami na zahodu. Kulturna krajina z razloženo poselitvijo, mejicami in terasami, ki jih omejujejo suhozidi, omogoča kvalitetno sobivanje narave in človeka. Del krajine so tudi še danes aktivne Strunjanske soline in laguna Stjuža kot ostanek nekdanjega ekstenzivnega ribogojstva, ki predstavlja območje slanega mokrišča. Ta sodijo med najbolj ogrožene ekosisteme na zemlji, zaradi česar so ogrožene tudi vse značilne vrste organizmov, ki tu prebivajo. Kot edino širše zavarovano območje v Sloveniji, katerega del je tudi morje, se Krajinski park Strunjan ponaša tudi z najdaljšim odsekom naravne obale v Tržaškem zalivu, nad katero se vzpenja geološko še vedno aktiven flišni klif. Izredna pestrost življenjskih okolij in njihova ohranjenost sta vzrok veliki biotski raznolikosti. S pravilnim vedenjem in upoštevanjem varstvenih režimov nam jo lahko pomagate ohraniti. Znotraj parka imamo tri ožja zavarovana območja: Naravni rezervat Strunjan, Naravni rezervat Strunjan-Stjuža ter Naravni spomenik pinijev drevored. V ožjih zavarovanih območjih veljajo dodatni, strožji varstveni režimi.

Vir: Javni zavod Krajinski park Strunjan – zgibanka Pravila vedenja v parku.